Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2014

mini-m
09:12
mini-m
09:12

January 31 2012

mini-m
10:24
    mugs art 
mini-m
10:23
Tego się od niej nauczyłem. Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromplotkara plotkara viaegoistee egoistee
mini-m
10:23
All you need is ignorance and confidence and the success is sure.
— Mark Twain
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
mini-m
10:05
Skup się na mnie. Pokaż mi to, czego jeszcze nie widziałam. Opowiedz mi o czymś, o czym nie słyszałam. Zaskocz mnie. Zabierz tam, gdzie jeszcze nie byłam. Zatańcz ze mną. Zagraj dla mnie, zaśpiewajmy razem. Przekonaj mnie, że mogę Ci zaufać. Postaraj się mnie zrozumieć. Pozwól mi zapomnieć.
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
mini-m
10:05
Musimy po prostu zaakceptować to, że ludzie zostaną w naszych sercach, nawet jeśli nie będzie ich w naszym życiu.
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viameredith meredith
mini-m
10:03
Reposted fromelegy elegy viafaintdreams faintdreams
mini-m
10:00
0574 020b
Reposted fromszajninlajkestar szajninlajkestar vianegacja negacja

January 08 2012

mini-m
23:19
4219 9725 390
mini-m
23:17
8879 b35c 390
mini-m
23:13
Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie.
— Maria Robinson
Reposted frombialasmierc bialasmierc viakonfetka konfetka
mini-m
23:13
mini-m
23:07
8492 4d01 390
Reposted fromkafalung kafalung viasallto sallto
mini-m
23:03
0577 487d 390
Reposted frommev mev viadrttop drttop
mini-m
23:02
mini-m
22:50
Nie wiadomo dlaczego, ale wszystko na świecie zaczyna się w poniedziałek.
— "Trzy metry nad niebem"
mini-m
22:50
7370 46da 390
Reposted from517 517 viaSebeczek Sebeczek
mini-m
22:33
0704 beea 390
Reposted fromjustinek justinek viamisery misery
mini-m
22:24

Wierz w swojego scenarzystę. Uspokój się.

— Jakub Żulczyk
Reposted fromwintergirl wintergirl viadarling darling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl